Már 35 év felett is igénybe vehető a támogatás

2020 július 1-től már nem jelent kizáró okot, ha a vizsgázó betöltötte a 35. életévét. A korábbi korhatárt átlépők abban az esetben jogosultak, ha csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesültek, valamint, ha a támogatást korábban még nem vették igénybe.

Fontos még, hogy a nyelvvizsga (vagy egyéb, a támogatásra jogosító dokumentum) kiállítására 2020. július 1-je után kerüljön sor.

A koronavírus miatt meghirdetett vészhelyzet végétől számított 6 hónapig azon 35 év felettiek is kaphatnak támogatást, akik a fenti kritériumoknak nem felelnek meg. Az ez után kiállított nyelvvizsgákra vagy honosításra viszont már nem jár támogatás.

Az egyesített nyelvvizsgák esetében, a korábbi szabályok szerint támogatás csak a második részvizsgára kérhető, amennyiben több mint 1 év telik el a kettő között. A módosítással lehetővé válik ezen időbeli korlát feloldása, azzal, hogy az első sikeres részvizsga teljesítését követő második részvizsga letételére a veszélyhelyzet visszavonását követő 6. hónap végéig lehetőség van.