GYIK

 

ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK, VISSZAIGÉNYLÉS MENETE

 

A nyelvvizsgadíj-visszaigénylési kérelem, illetve a visszaigénylés folyamata ingyenes?
Igen, a visszaigénylés folyamata ingyenes. Ügyintézési díj, illetve semmilyen más költség nem kerül levonásra a visszaigényelhető összegből.

Pontosan milyen formában lehetséges a támogatási igény beadása, milyen dokumentumok szükségesek hozzá és hol lehet hozzáférni a nyomtatványhoz?
A támogatási igény papíralapon a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságánál, elektronikusan pedig az Ügyfélkapun keresztül nyújtható be. A hiánytalanul kitöltött formanyomtatvány mellé szükséges csatolni a nyelvvizsga díjának megfizetését igazoló, vizsgázó nevét is tartalmazó számlá(k) másolatát.

Milyen információ(k)nak kell mindenképp szerepelnie a befizetést igazoló számlán/ bizonylaton?
A befizetést igazoló számlán/ bizonylaton a vizsgázó nevének és a vizsgadíjként befizetett összegnek szükséges szerepelnie.

Mennyi az ügyintézési határidő és milyen formában kapom meg a támogatási összeget?
A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága külön osztály állított fel a nyelvvizsga tranzakciók, illetve az ehhez kapcsolódó ügyintézés zökkenőmentes lebonyolítására. Az ügyintézési határidő 30 nap, amely magában foglalja a jogosultság ellenőrzésének munkafolyamatát is. A támogatást a kérelmezők egy összegben, átutalással kapják majd meg.

A nyelvvizsga/ emelt szintű érettségi bizonyítvány/ honosítási határozat megszerzését követően mennyi ideig igényelhető a támogatás?
A támogatás iránti kérelem a bizonyítvány (egyesíthető részvizsgák esetén a második sikeres részvizsga letételét igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány vagy érettségi bizonyítvány, honosítási határozat) kiállításának napjától, illetve a honosítási határozat közlésétől számított 1 éven belül terjeszthető elő.

Mi a helyzet abban az esetben, ha nem a vizsgázó, hanem más fizette be a vizsgadíjat?
Más személy is befizetheti a vizsga díját, a számlán azonban fel kell tüntetni a vizsgázó nevét ebben az esetben is. Ha a számla valamilyen oknál fogva mégsem áll a kérelmező rendelkezésére, úgy a vizsgadíj befizetésének igazolására a vizsgaközpont vagy az OH (érettségi vizsga vagy honosítás esetén) által kiállított igazolás másolatát szükséges mellékelni.

Kizárólag számla mellékelhető a kérelemhez?
Számla hiányában a vizsgadíj befizetésének igazolására a nyelvvizsgaközpont vagy az Oktatási Hivatal által kiállított igazolás másolatát is elfogadják. (A kérelemhez nem kell mellékelni a bizonyítványt, tanúsítványt, honosítási határozatot, mivel a kérelem elbírálásához szükséges további adatok az Oktatási Hivataltól kerülnek beszerzésre.)

Elfogadják a vizsgadíjról kiállított elektronikus számlát is?
Amennyiben az elektronikus számla alapján egyértelműen kiderül, hogy nyelvvizsgadíj került befizetésre, illetve szerepel rajta a vizsgázó neve is, akkor az elektronikus számla is érvényes a nyelvvizsgadíj megfizetésének igazolására.

 

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, JOGOSULTSÁG A TÁMOGATÁSRA

 

Tavaly vizsgáztam francia nyelvből, amennyiben azt idén honosítom, visszaigényelhetem a díját? Ha igen, úgy a honosítás vagy a nyelvvizsga díját kaphatom meg?
Ebben az esetben a kérelmező támogatási igénye a honosítási eljárás során megfizetett összeg erejéig terjedhet, amennyiben a honosítási határozat 2018. január 1-je után került kiállításra.

Felsőfokú vizsgát tennék, de az adott nyelvből már szereztem középfokú nyelvvizsgát. Ez esetben is jogosult vagyok a vizsgadíj visszaigénylésére?
A nyelvvizsga díj kapcsán hozott intézkedés 2018. január 1-jén lépett életbe, amely az idén januártól megszerzett első nyelvvizsgákra vonatkozik. Tehát a támogatás igényelhető az újabb, 2018-ban tett komplex B2 vagy C1 típusú, felsőfokú nyelvi képesítés esetében is.

A támogatás csak a legelső nyelvvizsgára érvényes, vagy a további nyelvvizsgákra is?
A támogatás a 2018. január 1-jét követően elsőként megszerzett nyelvvizsgára vonatkozik (tehát nem kizáró ok, amennyiben valakinek van korábban megszerzett nyelvvizsgája már).

Felsőfokú szaknyelvi nyelvvizsga megszerzése esetén is igényelhető a támogatás?
A támogatás a 2018. január 1-jét követően elsőként sikeresen megszerzett, államilag elismert általános nyelvi vagy szaknyelvi komplex közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgára (B2 középfokú, C1 felsőfokú) igényelhető.

IELTS nyelvvizsgát tettem. Ezt a nyelvvizsgát honosítanom kell, hogy beadhassam a pályázatot?
Honosított nyelvvizsga esetében a támogatási igény a honosítási eljárás során megfizetett összeg erejéig terjedhet. Ez esetben a kérelemhez mellékelni kell a honosítási eljárás díjára vonatkozó számla másolatát is.

 

A 35 ÉVES KORHATÁR

 

A támogatás beadásakor, a vizsga napján vagy a bizonyítvány kiállításának a napján veszik figyelembe a 35 éves korhatárt?
A lehetőség azokra vonatkozik, akik a nyelvvizsga bizonyítványon feltüntetett vizsganapon vagy az érettségi bizonyítvány, illetve honosítási határozat kiállításának a napján, egyesíteni kívánt részvizsgák esetén a második sikeres részvizsgáról kiállított nyelvvizsga-bizonyítványon megadott vizsganapon még nem töltötték be a 35. életévüket.

 

ÁLLAMPOLGÁRSÁG

 

Nem magyar állampolgárságú személyek is igényelhetik a lehetőséget és ha igen, hogyan?
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 39. § (1) bekezdés a) –h) pontjában meghatározott nem magyar állampolgárságú személy esetén a magyar nyelvből tett nyelvvizsga után is igényelhető a támogatás. Ebben az esetben a kérelmezőnek pótlapot és a nyelvvizsga díjának befizetéséről szóló számlát szükséges benyújtania a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságához.